Przejdź do treści
Home » Aktualności » Aktualności 2018

Aktualności 2018

  Działalność PZPPW w roku 2018 skupiała się na następujących głównych zagadnieniach:

  W ciągu bieżącego roku Związek zajmował się zagadnieniami związanymi z zmianami w normach budowlanych – produktowych i klasyfikacyjnych. Istotne były zwłaszcza normy produktowe związane z odpornością ogniową w tym najnowsze wydania norm dotyczących odporności ogniowej oraz klasyfikacji i rozszerzonego zastosowania wyników badań.

  Bardzo istotnym zagadnieniem jest nowelizacja normy produktowej dla płyt warstwowych PN-EN 14509:2013 Podstawowa norma dla płyt warstwowych PN EN 14509: 2013 jest obecnie aktualizowana. Jesienią PKN otrzymał wersję normy do składania uwag merytorycznych do tekstu normy a w grudniu 2018 roku otrzymał wersję która będzie poddano pod ostateczne głosowanie w styczniu 2019 roku.

  Równocześnie w przygotowaniu jest druga norma produktowa dla płyt warstwowych : FprEN 14509 – 2 Structural Applications – Fixing and potential uses of stabilization of individual structural elements.

  Norma będzie dotyczyć stabilizacji pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Głosowanie dotyczące uwag do projektu normy odbyło się we wrześniu 2018 roku Norma ustala zasady wykorzystania płyt warstwowych do stabilizacji elementów konstrukcyjnych.

  Należy zaznaczyć, że Związek bierze udział w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT Nr 234 ds. Pokryć Dachowych oraz KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

  Ważnym zagadnieniem była również analiza zmian w Warunkach Technicznych które weszły w życie od 1 stycznia 2018 a zwłaszcza aktualizacja norm zawartych w załączniku nr 1 do Warunków Technicznych.  Pierwsze Zgromadzenie PZPPW  w roku 2018 odbyło się na targach BUDMA  2018 w Poznaniu.
   

  Zgromadzeni Członkowie Związku dyskutowali na temat  zmian w Warunkach Technicznych jak również analizowali artykuły z prasy specjalistycznej omawiające zdolność obudowy  z płyt warstwowych do stabilizacji konstrukcji nośnej hal przemysłowych..