Przejdź do treści
Home » Aktualności » Aktualności 2019

Aktualności 2019

    W roku 2019 PZPPW realizował założone w programie działania cele statutowe.

     Istotnym zagadnieniem dla Związku jest przygotowywana nowa norma produktowa  Fpr EN 14509-2 – Zastosowania strukturalne płyt warstwowych : mocowania i stabilizacja elementów konstrukcyjnych. Omawiano założenia normy i zakres nowych badań wytrzymałości mocowań oraz same zagadnienia stabilizacji konstrukcji.

    Związek również nadal analizował zmiany w normach badawczych dotyczących odporności ogniowej ścian które weszły w ostatnich  latach,   w tym zwłaszcza zmiany w programach  badawczych  oraz związane z tym zmiany w klasyfikacjach.

    Związek jest Członkiem Komitetów Technicznych PKN   KT 234 oraz KT 180 jak również członkiem powołanego w 2019 roku podkomitetu  PK1 w KT180 dotyczącego Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła.

    W ciągu całego roku 2019 analizowano projekty ustawodawcze dotyczące budownictwa oraz zmiany w Warunkach Technicznych i normach badawczych i produktowych związanych z budownictwem.