Przejdź do treści
Home » Aktualności » Aktualności 2022

Aktualności 2022

    W dniu 5 kwietnia 2022 odbyło się w Warszawie Zgromadzenie Związku.

    Na początku Zgromadzenia Członkowie Związku pożegnali wieloletniego prezesa Związku doktora Marka Szczęsnego okolicznościowym przemówieniem. Dr Marek Szczęsny zmarł 26 listopada 2021 roku. Nowym prezesem Związku został wybrany pan Marek Romański.

    Podczas Zgromadzenia omawiano trudną sytuację na rynku stali dla budownictwa spowodowaną wojną na Ukrainie. Zgromadzeni analizowali Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/2019 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniające Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 w celu przedłużenia środka ochronnego w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

    celem złożenia wniosku do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zmiany decyzji w zakresie ceł i dalszego utrzymania kontyngentu bezcłowego na stal.

    Doktor Marek Szczęsny